Jelen dokumentum kiterjed a poloszsofia.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

ÁSZF érvényes 2021. március 16-tól visszavonásig.

TestReForma Kft. – továbbiakban “Szolgáltató” – fenntartja magának a jogot a Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetője és a szolgáltatások nyújója

Név: TestReForma Kft.
Székhely: 2119 Pécel, Tas vezér u. 55A
Képviseli: Tasnádi Gergely
Adószám: 29171505-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-211645
Statisztikai számjele: 29171505-8551-113-13
Tárhely szolgáltató: Acws Szolgáltató Bt., 1145 Budapest, Újvilág u. 39/A

Kapcsolati adatok:
E-mail cím:
testreformakft@gmail.com
Telefonszám: +36205247182

A weboldal/honlap látogatása

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Mint minden életmóddal, egészséggel és sporttal kapcsolatos program, a Szolgáltató által vezetett poloszsofia.hu programok sem végezhetők előzetes orvosi engedély nélkül. A honlapon vagy annak felhasználásával elérhetővé tett információk, termékek és szolgáltatások azok számára készültek, akik orvossal együttműködve meggyőzödtek arról, hogy számukra megfelelő. A honlapon található információk nem tekinthetők orvosi tanácsnak, és azok alapján nem állítható fel semmilyen diagnózis. Szolgáltató és a poloszsofia.hu nem áll kapcsolatban dietetikussal és orvossal.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az edzéseket saját felelősségére végzi. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak nincs módja a Felhasználó általános egészségi állapotát felmérni, a Szolgáltató a Felhasználó által végzett edzésekből eredő esetleges sérüléséért, egészségkárosodásáért nem tud felelősséget vállalni.

Amennyiben edzés közben Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az elvégzendő gyakorlat az általános erőszintjét, felkészültségét meghaladja, a feladat számára nem érthető, vagy az adott gyakorlat végzése közben szokatlan és/vagy kellemetlen érzeteket tapasztal, haladéktalanul köteles a gyakorlatot megszakítani és konzultálni orvosával a program folytatásáról.

Szolgáltató javasolja, hogy Felhasználó a program megkezdése előtt egészségi állapotáról, a végezhető, illetőleg nem javasolt, esetlegesen tiltott mozgásformákról orvosával konzultáljon, különösen abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen orvosi kezelés vagy orvosi ellenőrzés alatt áll, vagy amennyiben az egészségestől eltérő bármely testérzetet (pl. fájdalmat vagy általános gyengeséget) tapasztal.

A Felhasználó az edzés biztonságossága érdekében köteles a videó instrukcióit maradéktalanul betartani.

Változtatás joga és felelősség kizárása

Szerző fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Megrendelő köteles a weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

Pilates órákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége (havi előfizetési díj vagy bizonyos edzésprogramok esetében különdíj ellenében).

Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.

 

A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe.

A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti. Nem ajánlott a gyakorlatok végzése veszélyeztetett terhesség esetén, olyan betegség esetén, ami kizárja a fizikai igénybevételt, vagy műtét utáni lábadozás ideje alatt. Ha kétségei vannak, kérje ki kezelőorvosa véleményét. Amennyiben a gyakorlatok végzése közben szédülés, légzési zavarok, éles fájdalom lép fel, a gyakorlatot azonnal hagyja abba.

A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződés jön létre.

A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére, ide értve a Honlap egyes zárt hozzáféréssel rendelkező elemeit. A szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződés tárgya

A Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online edzéssel és egészséges életmóddal kapcsolatos anyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb anyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a TestReForma Kft., aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a poloszsofia.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és annak a megfelelő gombra kattintva történő elküldésével jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Árak/fizetési lehetőségek

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a Szolgáltatás megrendelésére jelenleg csak online bankkártyás fizetés útján van lehetőség.

Előfizetéses program esetén

Havi tagság esetén a Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta bruttó 9900 Ft megbízási díjra jogosult.

Kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges az OTP Simple rendszerét használva. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Az előfizetés automatikusan meghosszabbodik, a Szolgáltató a havonta esedékes díjat előre, az OTP Simple fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról. Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást a weboldalra való belépést követően a felhasználói fiókban lehet megtenni.

Ismétlődő bankkártyás fizetés tájékoztató

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.poloszsofia.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját egyoldalúan módosítani. Ez a módosítás csak az új előfizetőkre vonatkozik, a már meglévőkre nem. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles TestReForma Kft.-t azonnal, elektronikusan írásban értesíteni.

Felmondás

Bármikor fel lehet mondani a szerződést, és ezzel megszűntetni az automatikus díjlevonást. Ezt a weboldalra való belépést követően a felhasználói fiókban lehet megtenni. Ezt követően a kifizetett hónap fennmaradó részében Felhasználó még hozzáférhet az anyagokhoz, később már nem.

Általános szerződési feltételek letölthető verzió